Tips og råd

Informasjon etter tannbehandling

Informasjon etter kirurgiske inngrep i munnhulen (f.eks. trekking av visdomstenner)

Mat

Unngå å spise, drikke eller skylle munnen de første 3 timene etter inngrepet. Du kan ta vann med smertestillende tabletter, men forsøk å unngå operasjonsområdet. Det kan være vanskelig å spise etter en operasjon i munnhulen. Det er allikevel viktig at kroppen tilføres næringsrik kost for rask og god tilheling. De første dagene etter operasjonen bør du spise myk kost og drikke rikelig. Det tilrådes forsiktighet med alkohol det første døgnet etter operasjonen.

Smertestillende

Ta smertestillende som anbefalt fra tannlegen. Som regel anbefales ibux 400 mg i kombinasjon med paracet 500 mg til frokost, lunsj, middag og kvelds. OBS man kan ikke kjøre bil dersom man tar Paralgin forte eller pinex forte-tabletter (rød trekant).

Røyking

Røyk og snus frarådes de første 12 timer.

Fysisk aktivitet

Unngå sterk fysisk aktivitet de første dagene etter en operasjon.

Munnhygiene

Unngå tannbørsting i operasjonsområdet den første uken (ellers tannbørsting som vanlig). Det anbefales munnskylling med 10 ml corsodyl morgen og kveld den første uken, unngå overdreven skylling utover dette.

Sting / veke

Hvis det er satt sting vil disse løse seg opp etter 3-4 uker. Hvis det er lagt en veke i operasjonssåret må denne fjernes 1 uke etter operasjonen, du har i så fall fått en etterkontroll for fjerning av veke 1 uke etter operasjonen.

Normale reaksjoner etter et kirurgisk inngrep i munnhulen

  • Blødning (såret kan blø litt det første døgnet etter operasjonen, blødningen kan stanses ved å bite hardt sammen på en kompress / bomullsrull over såret i 30 min - 1 time)
  • Smerter (smertene kan øke på de første 2 dagene, det er viktig å forebygge smerter ved å ta anbefalte smertestillende de første 2-3 dagene, det kan være smerter opptil en ukes tid)
  • Blåmerker (kan oppstå i ansiktet og går normalt over av seg selv etter en ukes tid)
  • Hevelse (blir som regel størst etter 3-4 dager for så å avta gradvis)
  • Redusert gapeevne / kjevesperre (det kan oppstå kjevesperre som gjør at du får mindre gapeevne enn normalt den første uken etter operasjonen, dette er en normal reaksjon som vanligvis ikke trenger behandling)

Informasjon etter tannkjøttsoperasjon ifm. periodontitt

Røyking

Vi anbefaler sterkt at røyking unngås de første 2 timene etter operasjonen. Røyking fører til dårligere blodgjennomstrømning i tannkjøttet og forstyrrer tilhelingen.

Spising

Unngå å spise og drikke de første 2 timene. Deretter kan du spise og drikke som vanlig, men vær forsiktig med det opererte området.

Munnhygiene

I det opererte området kan du ikke gjøre rent med mellomromsbørster, tanntråd, tannstikker eller lignende så lenge sårpakning eller sting er på plass. Vær forsiktig ved rengjøring av naboområdene. Bortsett fra dette pusser du tenner som vanlig. Skyll med corsodyl hver kveld etter tannpuss i 1 uke. Dette er antibakterielt og reduserer risikoen for infeksjon i operasjonsområdet.

Sting og sårpakning

Hvis sårpakningen eller stingene løsner eller faller av før det har gått 5 dager må du ta kontakt med oss. Hvis det faller av små biter av pakningen og det ikke er plagsomt for deg, har det vanligvis ingen betydning. Prøv ikke å fjerne pakning eller sting selv.

Blødning

Noe lett blødning etter operasjonen er normalt og det stopper vanligvis av seg selv. Ved behov kan du presse en tupfer (som du fikk med etter operasjonen på klinikken), evt en tykk kompress eller et rent lommetørkle mot sårområdet i 20 min. Ved blødning er det viktig å la såret få mest mulig fred og ikke skylle munnen for ofte og kraftig. Ved større eller vedvarende blødninger bør du ta kontakt med oss.

Smerter eller hevelse

Det er vanlig med noe smerte etter en tannkjøttsoperasjon. Man kan ta paracet 500 mg i kombinasjon med ibux 200 mg / 400 mg ved behov. Ved store smerter eller uttalte hevelser må du ta kontakt med oss.

Etter fjerning av sting eller sårpakning

Når stingene eller sårpakningen er fjernet er det svært viktig at renholdet er grundig. Det skal holdes forsiktig rent på utsiden og innsiden, men man må vente 1 uke før man starter med rensing mellom tennene (det være seg tanntråd, tannstikker, mellomromsbørster / flaskekoster) i det aktuelle området.